Merelise prügi seire Eesti rannikualadel 2021-2022

marelitt baltic

Vähendades ja ennetades hüljatud või kadumaläinud kalapüügiriistade negatiivset mõju Läänemere ökosüsteemile.

Paremad tingimused väikelaevadelt reovee vastuvõtuks külalissadamates
Läänemere rannaalade prügistamist kaardistav koostööprojekt.

Sadamates mereprügi vastuvõtmise korraldamiseks tegevuskava koostamine.