HEM-i algatsusel lehvib alates 2010. aastast sadamates, rannakülades, randades ja ujuvalustel Kotkalipp. Kotkalipu kasutamisõigus on märk sellest, et lipuomanik suhtub hoolikalt merega seonduvasse loodusesse ja ümbritsevasse keskkonda.

Statuut

 1. MTÜ Hoia Eesti Merd poolt väljaantava Kotkalipu mastilipu mõõtmed on 240×150 cm ja on sobilik kasutamiseks 8-9 m pikkusel lipumastil
 2. Väljaantava individuaalse Kotkalipu mõõtmed on 48×30 cm ja mõeldud kasutamiseks ujuvalusel.
 3. Lipul on kujutatud sinisel taustal MTÜ Hoia Eesti Merd logo.
 4. Mastilipp antakse sadamale, rannakülale, avalikule rannale või muule merendusega seotud ühingule, seltsile, ettevõttele taotluse alusel.
 5. Individuaalne Kotkalipp antakse ujuvalusele taotluse alusel.
 6. Lipp on märgiks tema kasutaja hoolivale suhtumisele meresse ja ümbritsevasse keskkonda.
 7. Lippu on võimalik taodelda aastaringselt esitades taotluse selleks ettenähtud vormil.
 8. Lipu kasutamisõigus antakse MTÜ Hoia Eesti Merd juhatuse otsusega üheks aastaks.
 9. Lipu hind ja kasutusõiguse tasu määratakse MTÜ Hoia Eesti Merd juhatuse otsusega.
 10. MTÜ-l Hoia Eesti Merd on õigus juhatuse otsusega lipu kasutusõigus ära võtta ning lipp tagasi nõuda, kui lipu kasutaja on rikkunud või rikub taotluses toodud nõudeid ja kohustusi. Lipu tagasinõudmisel lipu taotlemisega seotud kulusid ei kompenseerita.
 11. Mastilipu taotleja peab olema MTÜ Hoia Eesti Merd liige või toetajaliige.