Eesmärk: vähendada ja ennetada hüljatud või kadumaläinud kalapüügiriistade negatiivset mõju Läänemere ökosüsteemile.

Hoia Eesti Merd MTÜ (HEM) tegutseb partnerina INTERREG Läänemere piirkonna programmi projektis MARELITT Baltic, mille eesmärgiks on vähendada ja ennetada hüljatud või kadumaläinud kalapüügiriistade negatiivset mõju Läänemere ökosüsteemile. Hüljatud kalapüügiriistad püüavad edasi kalu ja mereloomi vähendades niimoodi kalavarude suurust ning ka kalurite võimalikke püügimahtusid. Merekeskkonnas akumuleerunud hüljatud kalapüügiriistad on üheks murettekitavaks osaks ookeane ja meresid kimbutavast mereprügi probleemist, mille olemasolust ja negatiivsetest mõjudest erinevate riikide valitsused ja rahvusvahelised organisatsioonid alles viimastel aastatel laiemalt rääkima on hakanud.

Projekti MARELITT Baltic raames HEM koordineerib ja viib ellu hüljatud kalapüügiriistade kaardistamist ja kokkukogumist Eesti territoriaalvetes. HEM-i vastutusvaldkonnaks on ka sadamate vastuvõtuseadmete olukorrauuringu läbiviimine 50-s Läänemereäärses sadamas. Samuti testitakse ja proovitakse praktiliste workshop-ide käigus erinevaid uusi ja vanu kalapüügiriistade kogumise, puhastamise ja käitlemise tehnoloogiaid eesmärgiga muuta need keskkonnasõbralikumaks, ohutumaks ja majanduslikult efektiivsemaks.

Projektis osaleb 9 partnerit Saksamaalt, Poolast, Rootsist ja Eestist. Projekti koondeelarve on 3752348 eurot. Projekti kaasrahastab 3007885 euro suuruse toetusega Euroopa Regionaalarengu Fond läbi INTERREG Läänemere piirkonna programmi. Projekti avaseminar toimus 01. detsembril 2016 Rootsis Malmös. Aprillis 2017 toimus projekti merendus- ja kalandusspetsialistide seminar-workshop Poola sadamalinnas Szczecinis. Projekti materjalidega saab tutvuda koduleheküljel  www.marelittbaltic.eu. Projekti inglise keelne lühitutvustus avaneb siit. Kolmeaastane projekt kestab 2019. aasta veebruarini.

Eesti poolse kaasrahastusega toetab projekti SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo: hem@hem.ee