Sadamates mereprügi vastuvõtmise korraldamiseks tegevuskava koostamine.

marelitt baltic

Vähendades ja ennetades hüljatud või kadumaläinud kalapüügiriistade negatiivset mõju Läänemere ökosüsteemile.

Paremad tingimused väikelaevadelt reovee vastuvõtuks külalissadamates
Läänemere rannaalade prügistamist kaardistav koostööprojekt.

Merelise prügi seire Eesti rannikualadel 2019-2020