MTÜ Hoia Eesti Merd osaleb ühena neljast partnerist Läänemere rannaalade prügistamist kaardistavas koostööprojektis MARLIN – Baltic Marine Litter. Projekti juhtpartner on  Hall Sverige Rent (Rootsi). Teiste partneritena osalevad Pidä Saaristo Siistinä (Soome), Hoia Eesti Merd (Eesti) ja FEE (Läti).

MTÜ Hoia Eesti Merd on viimase kahe aasta jooksul aidanud projekti ette valmistada, töötades läbi võimalikud kaasatavad piirkonnad ja tegevused.

MARLIN projektile eelnes Rootsi Arenguabiorganisatsiooni SIDA poolt finantseeritud pilootprojekt, mille käigus kõik neli koostööpartnerit testisid MARLIN projektis kasutatavat metoodikat.